MIKROMARZ - měřící přístroje  Inteligentní měřící přístroje  Měření a řízení přes Internet. Programovatelné měřící přístroje. Elektronické dekády. 

NOVINKY

arr3Měření výkonu a spotřeby 230VAC na DIN lištuPotřebujete sledovat spotřebu elektrické energie nějakého zařízení nebo skupiny zařízení online na... arr3Releové spínání zařízení 230VAC do zásuvkyPotřebujete zapínat a vypínat libovolný 1-fázový spotřebič 230V kdykoliv a odkudkoliv? Stačí vám k... arr3Měření výskytu oxidu uhelnatéhoPotřebujete sledovat kvalitu ovzduší online na internetu? Stačí si pouze zvolit jaký plyn v ovzduší... arr3Detekce zaplaveníPotřebujete hlídat přístup do nějakého objektu, střežit ho před nezvaným vniknutím nebo jen... arr3Termoelektrický teploměr od –100 do +1000°CPotřebujete měřit teplotu? Kontaktně, bezkontatně nebo pomocí externího odporového čidla? Teplotu...

Průvodce solárnímy systémy

Výběr komponent solárního systému není úplně triviální záležitost a zvláště začínající uživatelé těchto systémů mají obvykle spoustu otázek. Ty hlavní otázky bychom jim rádi pomohli zodpovědět v následujících řádcích. Obecných průvodců a rádců jak vybrat komponenty solárního systému je dnes poměrně dost, a proto abychom Vám nejen přinesli nový pohled, ale ještě více usnadnili výběr komponent, budeme dále pracovat pouze s reálnými produkty, které můžete zakoupit přímo u nás.

Jelikož parametrově odlišných solárních systémů, které lze sestavit na základě dnes velkého množství dostupných komponent, je opravdu mnoho, omezíme naše zaměření na solární systémy do 60W. Výkonější systémy se sestavují analogicky k těmto systémům, ale jelikož se pak již jedná o cenově náročnější systémy, doporučujeme v těchto případech konzultaci s naším technikem.

V tomto průvodci se tedy budeme zabývat v následující tabulce uvedenými solárními systémy, které jsou sestaveny z komponent běžně dostupných na našem eshopu. Je nutné poznamenat, že uvedené konfigurace pro dané výkony jsou konfigurace optimální pro standardní využití solárního způsobu výroby energie a její následné spotřeby. Pokud máte pocit, že vaše zamýšlené využití z tohoto směru nějakým způsobem vybočuje, raději se obraťte na našeho technika.

Výkon systému
Množství a typ panelu
Akumulátor
10 W 1x Solární panel 17.5V, 10W Akumulátor 12V, 3.3Ah
20 W 1x Solární panel 17.5V, 20W Akumulátor 12V, 7Ah
30 W 3x Solární panel 17.5V, 10W Akumulátor 12V, 12Ah
40 W 2x Solární panel 17.5V, 20W Akumulátor 12V, 12Ah
60 W 3x Solární panel 17.5V, 20W Akumulátor 12V, 18Ah

Poznámka k tabulce: V případě systémů s více panely jsou tyto panely propojeny paralelně, zároveň musí být vhodným umístěním panelů zamezeno, aby mohly být sluncem osvětleny jen některé z nich. Pokud tomu zamezit nelze, je dostačujícím řešením pro systémy uvedených výkonů zapojení vhodně dimenzované shottkyho diody do série s každým panelem.

Základem každého systému skládájícího se z většího počtu komponent je nějaký řídící prvek. V případě solárního systému to je solární regulátor. Pro systémy s maximálním proudem 20A, tedy systémy, kterými se zabýváme my, nabízíme dva zcela zástupné typy regulátorů. Základním typem je CMTP02, který je zcela dostačující pro obvyklé využití solárních panelů. V případě zvýšených nároků na výrobu i spotřebu elektrické energie nabízíme vybavenější regulátor LD2420C, který pak vyhoví požadavkům drtivé většiny uživatelů solárních systémů.

Máme tedy 5 možných konfigurací solárního systému, které se odlišují výkonově. To, kterou konfiguraci si nakonec zvolíme, záleží zejména na způsobu využití solární energie, respektive typu spotřeby připojeného spotřebiče. Zde je nutné si uvědomit, že výroba energie solárními panely je značně závislá na kalendářním měsíci (uvažujeme instalaci na území ČR). Pokud tedy budeme chtít využívat solárního systému bez omezení spotřeby i v zimních měsících, budeme potřebovat jistou rezervu ve výkonu. Následující graf ukazuje množství energie, které je možné vyrobit solárním systémem o příslušném výkonu v jednotlivých měsících roku na území ČR.

Nejméně příznivá je situace, kdy potřebujeme ze solárního systému odebírat nepřetržitě proud o konstantní velikosti nezávisle na měsíci v roce, tedy celoročně 24 hodin denně. Abychom měli v takovém případě dostatek energie i v energeticky nejméně příznivých měsících (listopad - leden), budeme mít naopak v energeticky nejvýkonnějších měsících (duben - srpen) možný přebytek energie. Ten buď můžeme využít pro "sezónní" spotřebu nebo prostě vezmeme v úvahu fakt, že máme cenu za jednotku vyrobené energie vyšší kvůli značnému předimenzování pro zimní měsíce, protože "nadvýrobu" v letních měsících nevyužijeme.

Pokud nově instalujeme solární systém, je nutné si také uvědomit, že solární systém potřebuje určitou dobu na "zotavení". Tato doba je závislá zejména na stupni vybití instalovaného akumulátoru, velikosti odebírané energie a samozřejmě také na kalendářním měsíci. Po tuto dobu bychom neměli připojovat spotřebiče k solárnímu systému. Jelikož je délka doby zotavení stanovena obecně, platí pro nejhorší možný případ, kdy je akumulátor téměř vybit a připojený spotřebič spotřebuje téměř všechnu vyráběnou energii. Pokud si však začínající uživatel není jistý aktuálním stavem jeho solárního systému, nechť prosím předepsanou dobu zotavení dodrží.

Poznámka ke grafu: křivka pro 40W/12Ah se kryje s křivkou pro 60W/18Ah

Jak jsme již uváděli, je v dnešní době, kdy jsou nabízeny desítky a možná stovky různých komponent solárních systémů, možné navrhnout opravdu velmi vysoký počet možných řešení (nyní bereme v úvahu všechny funkční, nejen ty optimální). Proto jsme se rozhodli uveřejnit zvláště pro zkušenější uživatele graf zobrazující využitelnou kapacitu akumulátoru námi navržených systémů opět vztaženou k jednotlivým měsícům roku. Je jasné, že v případě připojení spotřebiče s konstatním odběrem nemá význam mít v kapacitě akumulátoru příliš velkou rezervu, protože pak je systém cenově méně výhodný. Na druhé straně v "režimu" čistě konstantního odběru si můžeme dovolit i kapacitní deficit v letních měsících - pro ještě výhodnější cenu celého systému. Každopádně opět uvádíme že uvedený návrh je obecný pro standardně využívané solární systémy, pokud máte pocit, že Váš uvažovaný solární systém je nějakým způsobem specifický, neváhejte nás kontaktovat.

Poznámka ke grafu: křivka pro 40W/12Ah se kryje s křivkou pro 60W/18Ah

<< ZPĚT <<>> Nabídka solárních systémů >>